2016

Pisaresultatet glädjer och oroar

2016-12-06 Lärarnas nyheter

Lärarnas nyheter analyserar Pisa-undersökningen. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, är en av de som intervjuas: "Resultatet är lite förvånande så till vida att Pisa sägs vara mer läsintensivt än Timss. Jag trodde nog att det skulle bli mindre positivt än Timss eftersom vi vet att invandringen slår hårdast på läsförståelse."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se