2016

Immigration Changes the Conversation on Income Inequality in Sweden

2016-12-07 World Politics Review

Daniel Waldenström, IFN och gästprofessor på Paris School of Economics, intervjuas i World Politics Review. Temat är ojämlikhet och det faktum att även om Sverige har en av världens mest jämlika inkomststrukturer på  upplever Sveige nu "en våg av anti-etablisemangsnationalism [...] som en motreaktion mot invandring."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se