2016

Vila inte

2016-12-07 Smålandsposten

I en ledare kommenterar Smålandsposten Pisa-undersökningen som presenterades 2016-12-06. "Svenska högstadieelevers resultat befinner sig nu i närheten av genomsnittet för OECD på områdena matematik, naturvetenskap och läsförståelse." Tidningen hänvisar till ett inlägg av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i Dagens Samhälle: "Anledningen är [...] att man inför senaste provet gick från att göra provet på papper till att göra det på dator."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se