2016

Pisastrid om friskolor

2016-12-08 Dagens Industri med flera

DI skriver att de kommunala skolorna är bäst i Pisamätningen, enligt OECD, men Skolverket ser ingen skillnad. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, menar att om människor väljer skola utifrån elevunderlag kan det leda till sämre kvalitet. ”Då bör man begränsa skolvalet eller göra om det”, säger han.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se