2016

Välfärdens löner bör stiga mer än industrins!

2016-12-14 Dagens Samhälle

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle att på en fungerande arbetsmarknad korrigeras personalbrist genom att lönerna stiger. Men, förklarar han, "den svenska modellen har inte lyckats hantera problemet väl. Industrin bör stå tillbaka och lönerna för välfärdens bristyrken bör höjas väsentligt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se