2016

LO:s politik gör att färre får jobb

2016-12-16 Bohuslänningen

I en ledare skriver Bohuslänningen att "Lars Calmfors har rätt: lönespridningen måste öka". Tidningen referar till att "försöker man upprätthålla en relativt låg lönespridning innebär det hög arbetslöshet och höga kostnader för arbetsmarknadspolitiken. Om detta inte kan ske på reglerad väg, med hjälp av arbetsmarknadens parter, är risken överhängande för att den svarta arbetsmarknaden ökar".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se