2016

Hitta viljan - lös problemen

2016-12-17 Centerpressens Nyhetsbyrå/Hela Gotland

I en ledare skriver Gotlänningen om den globala ekonomins svaga utveckling framöver. Skribenten hänvisar till en kolumn av Lars Calmfors, IFN, i Dagens Nyheter. Calmfors vill "öka sysselsättningen är att skapa nya enkla jobb med rejält lägre minimilöner".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se