2016

Rut-avdragen inspiration för låglönejobb?

2016-12-18 Mittmedia/Fagersta-Posten med flera

I en ledare förklaras att "många medarbetare tycker med rätta att det är orättvist att lönetrappan är så kort": Lars Calmfors, IFN, "föreslår rejält lägre minimilöner för nya typer av "enkla" jobb. Då behöver lönerna inte sänkas för jobb som redan finns, utan det handlar om nya arbeten som arbetslösa kan få".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se