2016

Men Still Aren’t Comfortable With Ambitious Women

2016-12-22 Slate Magazine

 Slate magazine skriver om forskning av Johanna Rickne, IFN, och Olle Folke, affilierad till IFN. De har studerat kvinnliga politikers karriärer och familjeförhållanden. Det visar sig att kvinnliga politiker som gör karriär i större utsträckning också genomgår en skilsmässa.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se