2016

”För mig leder inte tillväxt automatiskt till ett bättre liv”

2016-12-29 Dagens Nyheter

DN ekonomi har intervjuat Magnus Henrekson, IFN, och Åsa Svenfelt, KTH, om vad tillväxt betyder för samhället och utvecklingen. Magnus Henrekson förklarar att tillväxt betyder att "vi blir bättre på att lösa de problem som är mest angelägna och att tillfredställa viktiga behov".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se