2016

Vad händer med striden om tiden?

2016-12-29 SR/P1 morgon

Lars Calmfors, IFN och ordförande AER, intervjuas i P1 morgon om sextimmars arbetsdag. Han förklarar att intresset för frågan inte är särskilt stort bland annat på grund av att Frankrike år 2000 genomförde en arbetstidsförkortning med förhoppning att fler skulle komma i sysselsättning: något som "det är svårt hävda att det skett" säger Calmfors.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se