2016

Betygsgapet – så stor är skillnaden mellan kommuner

2016-11-17 Skolvärlden och Skolporten

På en del skolor får nästan samtliga elever högre ämnesbetyg än resultaten på de nationella proven. På andra skolor är det nästan ingen som får det, skriver Skolvärlden som granskat frågan. "Olika skolor och olika lärare är mer eller mindre benägna att sätta höga betyg" förklarar Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se