2017

”Digitaliseringen är en ödesfråga för landsbygden”

2017-01-01 Svenska Dagbladet

Märten Blix och Özge Öner, IFN, skriver i ett debattinlägg på SvD Näringsliv att "effekterna av digitaliseringen är inte jämnt fördelade över landet. Det är alltmer tydligt att de fördelnings­politiska och sociala kostnaderna faller tyngst på lands­bygden". Forskarna förklarar att utan en vital arbetsmarknad så hotas den svenska välfärdsmodellen.

Läs mer

Även omni.se skriver om artikeln

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se