2017

Finansministern får stöd av Calmfors

2017-01-02 Dagens Industri

Dagens Industri skriver att Lars Calmfors, IFN, förordar skattehöjningar och en mer offensiv fördelningspolitik. Men från Svenskt Näringsliv gör man tummen ned, förklarar DI. Calmfors säger: "Det är delvis en fråga om vad det är för samhälle vi vill ha. Men att ha små klyftor kan också ligga i näringslivets intresse. Skulle vi få en stor backlash mot internationell handel och öppenhet skulle det drabba ekonomin hårt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se