2017

Resisting The Lure Of Short-Termism: How To Achieve Long-Term Growth

2017-01-08 Forbes

Steve Denning, Forbes, hänvisar i en artikel om kortsiktighet i näringslivet till forskning av Alexander Ljungqvist (affilierad till IFN), Joan Farre-Mensa och John Asker. Denning skriver att deras studie är "briljant". I uppsatsen jämförs investeringsmönster i offentliga företag med privatägda företag.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se