2017

Arbetets terminators

2017-01-11 Dagens Arena/Magasinet Arena

Är robotarna ett hot mot samhället eller en fascinerande möjlighet, undrar Björn Werner, Dagens Arena. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, kommenterar Sandro Scocco, Arena Idés chefsekonom och säger bl.a. att "allt är en del av en pågående process med flera hundra år på nacken."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se