2017

Ireland is less innovative than it was last year - Bloomberg index

2017-01-17 Irish Times Online and more

Irland flyttas ner en placering [Bloomberg Index] medan de nordiska länderna dominerar bland de 15 mest innovativa länderna, skriver Irish Times. Tidningen citerar Magnus Henrekson, IFN: "Nya idéer tenderar att verkligen löna sig i Sverige, även om den nuvarande regeringen är mindre näringslivsinriktad och har infört skatt på arbete som kan komma att minska näringslivets investeringar".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se