2017

La France ne se classe que 11e pays le plus innovant du monde, selon Bloomberg

2017-01-18 Le Figaro

Le Figaro skriver om skriver om Bloomberg index 2017 där Sverige har andraplatsen bland innovativa länder i världen. "Paradoxalt nog, som Magnus Henrekson [IFN] nämner, så tenderar innovativa idéer att frodas i Sverige även om regeringen skapat ett mindre gynnsamt företagsklimat och infört "skatten på arbete" som kan försvåra för investeringar [...] Slutligen har betoning på forskning och utveckling hjälpt Sverige att undkomma ekonomiska kriser under de senaste åren".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se