2017

Vägen till ett jobb riskerar att bli lång

2017-01-19 Norrbottens-Kuriren

I en ledare skriver Norrbottens-Kuriren att integrationen av asylsökande är en mycket större utmaning än bristerna i det akuta asylmottagandet. Jobb står överst på listan. ”Det bästa sättet är om arbetsmarknadens parter kan definiera nya typer av enkla jobb och förhandla fram nya lägre minimilöner just för dem" citerar tidningen Lars Calmfors, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se