2017

Nuläge och framtida behov inom mjukvaruutveckling

2017-01-20 IT-kanalen

IT-kanalen skriver att Blekinge Tekniska Högskola och CaptureInnovation kommer att genomföra en pilotstudie om behovet av kompetens inom mjukvaruutveckling. Martin Andersson, BTH och affilierad till IFN, intervjuas. Han hoppas att "projektet skapar en grund på vilken det möjliggörs att fortsatt ta fram regelbunden statistik inom mjukvaruområdet”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se