2017

SVT Agenda

2017-01-22

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Agenda. Han förklarar att om man vill utjämna klyftorna i samhället så är återinförd fastighetsskatt "en väldigt bra metod". Eftersom de som har de dyrast fastigheterna får betala mest. Ett sämre alternativ, säger han, är att begränsa ränteavdragen.

Se Agenda (Lars Calmfors är intervjuas ca 35 minuter in i programmet)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se