2017

Ekonomer oeniga om hur klyftorna ska minska

2017-01-24 Dagens Nyheter

DN ekonomi har utgått från vad Lars Calmfors, IFN, förslog i Agenda 2017-01-22:  "Höj fastighetsskatten och öka bidragen till de med lägst inkomster". Ti9dningen har tillfrågat ekonomer om deras syn på detta. "Vad gäller fastighetsskatten stämmer det, visar DN:s rundringning. Men ökade bidrag är mer kontroversiellt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se