2017

Skrota köerna och lotta ut skolplatserna

2017-01-26 Expressen

Patrik Kronqvist skriver på Expressens ledarsida att kösystem till skolor är orättvisa. Han hänvisar till forskning av Jonas Vlachos, affilierad till IFN, som visar att "elevunderlaget skiljer sig markant åt mellan fristående och kommunala grundskolor. Elever från god socioekonomisk bakgrund är överrepresenterade i fristående grundskolor."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se