2017

Kom gärna in i landet men inte till jobbet

2017-01-31 HelaHälsingland

HelaHälsningland skriver i en ledare om integration av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Tidningen hänvisat till att "Lars Calmfors [IFN] är övertygad om att politiken måste blanda sig i de fruktlösa samtalen. En trepartslösning där regeringen sätter ner foten".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se