2017

Trumps krav på nya tullar en upprepning av historien

2017-02-03 Dagens Nyheter

DN ekonomi skriver om "murar, tullar och nationalism" som växer fram i USA. Joshua N. Feinman, Deutsche Asset Management, drar paralleller med vad som ledde fram till det första världskriget. Therese Nilsson och Andreas Bergh, IFN, kommenterar och förklarar bland annat att globaliseringen gynnar ekonomin som helhet. Therese Nilsson: "Den största delen av befolkningen har fått mer pengar i plånboken. Förklaringen till ökade inkomstskillnader ligger i att de allra rikaste personerna har blivit mycket rikare."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se