2017

Invandring höjde löner för lågutbildade

2017-02-06 Du&jobbet

Du&jobbet skriver om en studie av Mette Foged om att trots stora flykingggrupper så var "arbetslösheten oförändrad, och lönerna ökade för både hög- och lågutbildade". Fogds menar att Sverige inte har en lika flexibel arbetsmarknad som Danmark något som Lars Calmfors, IFN, inte håller med om: "Det är lite av en myt att Danmark har en så flexibel arbetsmarknad".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se