2017

Kvarsittning för lärarfacken

2017-02-06 SNB/Enköpings-posten med flera

Enköpings-posten m.fl. skriver i en ledare att lärarfacken och LO vill införa ett system där hänsyn ska tas till att det skapas blandade elevgrupper. Tidningen hänvisar till forskning av gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. Flera studier visar [...] att en viss sortering av eleverna utifrån studieförmåga kan hjälpa till att höja snittet". Men, skriver ledarskribenten, "dåliga skolor kommer inte att bli bättre för att vi tvingar en del elever att gå där".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se