2017

Ekonomiskt råd varnar för lönekollaps

2017-02-14 TT/Östgöta Correnspondenten med flera

I en notis skriver TT om "det skapas stora lönespänningar på arbetsmarknaden när exportindustrin går relativt svagt samtidigt som företag på hemmamarknaden skriker efter arbetskraft". TT fortsätter: "Lönebildningen kan bryta samman, varnar Arbetsmarknadsekonomiska rådet med professor Lars Calmfors [IFN] i spetsen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se