2017

Löneavtal: industrinorm kan innebära problem för arbetsmarknaden

2017-02-14 Direkt/ Svenska Dagbladet

SvD Näringsliv publicerar en artikel om att Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) visat att hemmamarknaden går bättre än exportsektorn vilket "kan innebära stora påfrestningar för industrinormen". I artikeln citeras Lars, Calmfors, IFN och ordförande för AER. Han säger att detta kan utsätta industrins märkessättning för "väldigt stora påfrestningar". 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se