2017

Underskattat hur svårt det är för utrikesfödda få jobb

2017-02-14 Svenska Dagbladet

Utrikesfödda har en ännu svagare ställning på arbetsmarknaden än vad som hittills uppmärksammats, förklarar Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) och dess ordförande Lars Calmfors, IFN, i en ny rapport som SvD Näringsliv redovisar: "Bara 17 procent av kvinnor födda i Afrika har fast heltidsanställning jämfört med 51 procent av inhemskt födda. Av dem som varit i Sverige under kortare tid än fem år har bara 3 procent fast heltidsarbete."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se