2017

Återigen vill arbetsmarknadsekonomiska rådet sänka löner

2017-02-15 Arbetet

I en ledare kommenterar Arbetet Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport 2017 och dess ordförande Lars Calmfors, IFN. "Det finns en stor paradox i rapporten. För trots många lovord över anställningsstöden föreslår man – som så ofta från arbetsgivarhåll – fler enkla jobb med låga löner, utan att egentligen kunna presentera hur det skulle vara en bättre väg än de anställningsstöd man just lovordat."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se