2017

Fack och arbetsgivare duckar expertråd

2017-02-15 Dagens Industri

DI skriver i en nyhetsartikel om AERS:s årsrapport 2017 att "bägge parter på arbetsmarknaden avfärdar bestämt professor Lars Calmfors [IFN] expertråd för att styra undan en kollaps i lönebildningen och öka jobbchanserna för utrikes födda".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se