2017

Fler i utsatta områden har jobb

2017-02-15 TT/Borås Tidning med flera

Om utvecklingen i landets mest utsatta förortsområden skriver TT att allt fler har jobb och allt färre lever på bidrag. "En förklaring är troligtvis att det har varit en allmän uppgång av sysselsättningsgraden bland utrikesfödda, kraftigare än bland inrikesfödda," säger Lars Calmfors, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se