2017

Ingen lågt hängande frukt i blåbärsskogen

2017-02-15 Barometern

I en ledare hänvisar Barometern till Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport för 2017. Skribenten citerar Lars Calmfors, IFN, i SvD: "Bara 17 procent av kvinnor födda i Afrika har fast heltidsanställning jämfört med 51 procent av inhemskt födda. Av dem som varit i Sverige under kortare tid än fem år har bara 3 procent fast heltidsarbete".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se