2017

Låt folk göra rätt för sig!

2917-02-15 Blekinge Läns Tidning

I en ledare skriver BLT att "utrikes föddas anknytning på svensk arbetsmarknad har grovt underskattats, det menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Nu måste LO ge med sig och öppna upp för fler enkla jobb på arbetsmarknaden så att folk kan göra rätt för sig". BLT citerar Lars Calmfors, IFN: "Det är ändå bättre att ha ett jobb med låg lön än ännu lägre bidrag"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se