2017

”LO håller ny underklass borta från jobben”

2017-02-15 Dagens Samhälle

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver Siri Steijer, Timbro, att LO försöker hålla borta främst arbetslösa invandrare från arbetsmarknaden. Steijer tror att det är fler än var femte invandrare som är arbetslös. Hon hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som konstaterat att "krävs det inte mycket för att räknas in i statens sysselsättningsstatistik".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se