2017

Lyft för utsatta områden – fler i arbete och mindre ohälsa

2017-02-15 Dagens Nyheter

DN skriver om statistik från SCB om att fler har jobb i utanförskapsområden. Lars Calmfors intervjuas och säger att "en förklaring är troligtvis att det har varit en allmän uppgång av sysselsättningsgraden bland utrikesfödda". Han fortsätter: "Utrikesfödda arbetar i betydligt större utsträckning deltid eller har visstidsanställningar än inrikesfödda."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se