2017

Fler jobb och färre bidrag i herrgården

2017-02-16 SVT Skåne med flera

SVT Skåne skriver om SCB-statistik om antalet förvärvsarbetande i utsnförskapsområden. Texten baseras på en artikel i Dagens Nyheter där Lars Calmfors, IFN, citeras.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se