2017

Märket kan vara på väg mot kollaps

2017-02-20 Ingenjören

"Den modell där industrin avgör nivån på löneökningarna för hela arbetsmarknaden kan vara historia," skriver Ingenjören. Tidningen citerar Lars Calmfors, IFN: "Om man ser tillbaka har utrymmet för löneökningarna varit större i industrin än i privata tjänstesektorn och den offentliga sektorn. I dag har vi en ny situation med det omvända. Därför finns det på sikt en risk för stora spänningar med samma nivå på löneökningarna inom alla sektorer."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se