2017

MI: ”Lönebildningen fungerar väl”

2017-02-20 Arbetet

Arbetet skriver i en nyhetsartikel att Medlingsinstitutet anser att den svenska lönebildningen fortsätter att fungera väl. Tidningen refererar till att Lars Calmfors, IFN och ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet varnat för att den här ordningen kan kollapsa. Arbetet skriver att "Medlingsinstitutets experter förnekar inte problemet, men tonar ner riskerna."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se