2017

”Hyresregleringen avskaffades på 60-talet!"

2017-02-20 Blekinge Läns Tidning

I ett svar om hyresreglering hänvisar Sylvia Asklöf Fortell, BLT:s politiska chefredaktör, till en artikel av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet,  i tidsskriften Ekonomisk Debatt (nr 7 2016). Hon förklarar att Lindbecks skriver "mycket intressant om bristerna på svensk bostadsmarknad, kopplade till reglerade hyror".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se