2017

Tumbao

2017-02-21 El Pais

Den spanska dagstidningen El Pais skriver att förändring bara kan genomföras när människor litar på varandra och sina ledare. Tidningen skriver om forskning av IFN-forskarna Niclas Berggren och Christian Bjørnskov. Det handlar om varför vissa länder avreglera sina ekonomier mer än andra.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se