2017

Flyktinginvandring lyfte lågutbildade danskar

2017-2-22 Arbetsmarknadsnytt

I webbportalen Arbetsmarknadsnytt kommenterar Lars Calmfors, IFN, en studie som visar att för lågkvalificerade danskar har flyktinginvandringen resulterat i mer komplexa arbetsuppgifter och högre löner. ”En slutsats är ju att facken kan ha överskattat risken för att lägre minimilöner för nyanlända och andra lågkvalificerade ska pressa ned andra löner”, säger Calmfors.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se