2017

Left-wing academics are sexier than right-wingers, study suggests

2017-02-25 Cherwell

Cherwell, studenttidning  Oxford University, skriver att "trots 'sjabbigt' utseende, ses vänsterakademiker som mer attraktiva än deras välklädda motsvarighet på  högerkanten, säger psykologer". Författaren argumenterar mot en studie av Niclas Berggren, IFN, med flera som slår fast att "politiska kandidaters attraktionskraft korrelerade med deras politik, och att högerpolitiker ses som mer attraktivt att deras motsvarigheter på vänsterkanten".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se