2017

Farväl till frihandeln?

2017-03-02 Fokus

I en artikel om frihandel skriver Fokus att "det finns en djupt rotad tradition i den amerikanska politiken att vara skeptisk till frihandel". Fokus fortsätter: "Det råder det stor samstämmighet om att frihandel är bäst för den ekonomiska utvecklingen". Tidningen hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. Fokus förklarar att han pekar på nationalekonomins viktigaste bidrag till mänskligheten: prisbildningen på öppna marknader samt David Ricardos komparativa fördelar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se