2017

Könskvotering ökar politisk kompetens

2017-03-02 Västerbottens-Kuriren

Kultursidorna i Västerbotten-Kuriren skriver om forskning av Johanna Rickne, affilierad till IFN, och Olle Folke, Uppsala universitet. "Nu har ovan nämnda forskare tillsammans med Timothy Besley genomfört en studie som utgår från samma modell för att undersöka vilka effekter könskvotering i politik har på kunskaps- och kompetensnivån hos politiker."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se