2017

Holland’s legal prostitution zones reduce rape: New research

2017-03-03 Journalist's Resource

Journalist's Resource, Harvard Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy, skriver om en kommande artikel i American Economic Journal som framför evidens att antalet våldtäkter minskar i de städer där en reglerad prostitutionszon införs. Studien refererar till ett IFN-working paper från 2013 av  Samuel Lee och Petra Persson (affilierad till IFN) som argumenterar att legalisering av prostitution utan reglering kan uppmuntra sexrelaterad människohandel.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se