2017

Dyrt och för liten nytta

2017-03-05 Uppsala Nya Tidning

I en ledare skriver UNT om att Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, i en rapport kommit fram till att höghastighetstågen kan bli ännu dyrare än beräknat. UNT avslutar: "De miljöargument som åberopas för höghastighetståg kan visa sig vara helt missriktade."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se