2017

Utveckla den svenska modellen när lönebildningen förändrats

2017-03-05 Centerpressens nyhetsbyrå/Länstidningen Södertälje med flera

I en ledare skriver Centerpressens nyhetsbyrå/Länstidningen Södertälje om industriavtalet som slöts för cirka 20 år sedan. Tidningen hänvisar till att "Lars Calmfors [IFN] har pekat på att det finns branscher som kan behöva få högre löneökningar än industrin".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se