2017

Arvsskatt ett arv att gräva ned

2017-03-06 Barometern

I en ledare skriver Barometern att "en ny studie om arvsskattens effekter tar ifrån förespråkarna det främsta argumentet". Tidningen hänvisar till en artikel i Ekonomisk Debatt av IFN-forskarna Mikael Elinder, Oscar Erixson och Daniel Waldenström. Forskarna "visar att i Sverige blir förmögenheten tvärtom mer jämnt fördelad på grund av arven".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se